About Us

SK Car Group Co., LTD. ให้บริการ รถเช่าหาดใหญ่ เช่ารถหาดใหญ่ ขับเอง
หรือพร้อมคนขับ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เราเปิดให้บริการรถเช่า รายวัน รายเดือน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จดทะเบียนบริษัท ถูกต้อง ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เราเปิดให้บริการ
เช่ารถหาดใหญ่ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อ หสม.สงขลาทัวร์ รถเช่าหาดใหญ่ และเนื่องจาก
ลูกค้าที่มาเช่ารถกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงได้จัดตั้งเป็นบริษัท SK Car Group Co., LTD.
เพื่อให้เกิดการบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น รถเช่าหาดใหญ่ ขับเอง พร้อมคนขับ เช่ารถตู้หาดใหญ่ พร้อมคนขับ
เป็นต้น โดยให้ลูกค้าของเราเกิดความสะดวกสบายในการรับบริการกับเราให้มากที่สุด

 

 

บริษัท เอส.เค.คาร์.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 111 หมู่ที่ 1 ซอยยิ่งเจริญ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0905558004390

Call Now Button